Ceník

Cena tábora                   

z toho nevratná záloha                          

Cena tábora na týden  

z toho nevratná zálohaBankovní spojení

č. účtu

kód banky 

( platba se provádí po obdržení       variabilního symbolu )

6900

1000

4500 Kč

1000 Kč265044172

0600 V Ceně turnusu je zahrnuto

  • Ubytování.
  • Neomezený pitný režim: čaj. šťáva, voda.
  • Stravování je 5x denně. Výborná domácí kuchyně. Snídaně, svačina, k obědu polévka a druhé jídlo, svačina, večeře.
  • Pedagogický a zdravotnický dozor vč. vybavené lékárny.
  • Programové a sportovní vybavení, veškerá režie spojená s provozem tábora.
  • Zdravotník: 24/7.